Социално–информационен център

Ние сме там, където другите ги няма - можем и помагаме с УСМИВКА.

Eĸипът нa сдружение предоставя пpoфecиoнaлни грижи и услуги зa деца и възрастни, ĸoитo вĸлючвaт нaбop oт битoви, coциaлни, здpaвни и aдминиcтpaтивни ycлyги в дoмaшнa cpeдa. В центъра се предоставят консултации по социални и здравни права, , които касаят пациенти и семействата им. На Ваше разположение са следните специалисти:
- Специалист “Социални дейности дейности и социални услуги” - служителят предоставя консултативни, подпомагащи и насочващи услуги с цел бързо и ефективно ориентиране в социалната и здравна система.
- Сътрудник “Социални дейности” - служителят, който познава добре всички дейности и услуги, реализирани от Центъра и свързани с предоставянето на социални услуги на лица с увреждания и лица в социален риск, реинтеграцията и социалното включване.
- Психолог / Специалист работа с деца - Психологът работи със семейства като предоставя терапия, превенция и подкрепа.
 
 
 

Проект “Повишаване на организационния капацитет на сдружение УСМИВКА”

През месец юни 2015 г. стартираме изпълнението на проекта „Повишаване организационния капацитет на Сдружение „Усмивка“, който се изпълнява по Програма за подкрепа на НПО в България и се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. В проекта са планирани три обучения, които ще се проведат през месеците юли, август и октомври. Те са надграждащи и обхващат управителния, административния и доброволческия екип на организацията. След приключване на проекта ще бъде изграден социално-информационен център „УСМИВКА“ за деца и възрастни.

Спонсори и партньори